Het Asbest-attest als onderhandelingstroef?

Investeren in vastgoed

Alles over investeren in vastgoed

Het Asbest-attest als onderhandelingstroef?

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in vastgoedpanden in kaart brengen.

Auteur: Gunther De Wilde

 

Vanaf 23 november 2022 zal bij iedere overdracht van een gebouw dat gebouwd is voor het jaartal 2001 een asbestattest moeten worden voorgelegd.

Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een gebouw, gebouwd voor 2001 verplicht over een asbestattest moeten beschikken.

Wat kost de opmaak van dit attest?

De kostprijs stijgt rekeninghoudend met het aantal labo-analyses dat jouw asbestdeskundige nodig heeft.

  • Voor een gemiddelde vastgoedpand wordt de kostprijs geschat op enkele honderden euro’s.
  • Voor de effectieve aflevering van het asbestattest vraagt OVAM een retributie van 50€.

Wat moet er gebeuren wanneer er asbest wordt vastgesteld?

De Vlaamse overheid streeft ernaar om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Aan de hand van de asbest-attesten in haar databank kan OVAM de realisatie van deze Vlaamse doelstelling opvolgen.

Voorlopig zijn enkel openbaar publieke gebouwen verplicht om tegen 2034 asbestcement in de buitenschil te verwijderen + een totaal asbestveilige toestand te behalen tegen uiterlijk 2040.

Opgelet: Stelt het asbestattest de aanwezigheid van asbestmaterialen vast met een verhoogd risico, dan moet de eigenaar maatregelen nemen.

Bij renovaties moet elke eigenaar asbest dat eenvoudig bereikbaar is onmiddellijk verwijderen.

Met welke verplichtingen moet je rekening houden als verhuurder?

De opmaak van een asbestattest is momenteel enkel verplicht bij overdracht, niet bij verhuur. De verhuurder is wel verplicht een asbestattest te overhandigen aan de huurder indien dit document aanwezig is.

Een asbestattest heeft ofwel de eindconclusie ‘asbestveilig’ofwel ‘niet-asbestveilig’.
Wat is het verschil?

Asbestveilig’ wil zeggen dat de toestand veilig is bij normaal gebruik van het gebouw.

Renovatiewerken of sloop vallen hier NIET onder.

Een locatie is “asbestveilig” indien geen asbestmaterialen werden getroffen of enkel en alleen asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of leefmilieu.

‘Niet-asbestveilig’ betekent niet dat het gebouw onbewoonbaar is, maar dat het niet voldoet aan de vereisten voor ‘asbestveilig’ en dat er maatregelen nodig zijn om dit aan te passen.

“We verwachten dat de status van het asbest-attest zeker en vast een onderhandelingstroef zal worden bij aankoop of verkoop.”

Wil je meer tips rond investeren in vastgoed?
Abonneer je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Mis niets van ons laatste nieuws en alle tips over hoe jij succesvol kan worden in het investeren van vastgoed. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

 

Volg ons gratis webinar “Hoe succesvol investeren in vastgoed” en zet jouw eerste stap in de richting van meer vrijheid

Wil je leren investeren op een veilige en doordrachte manier?

Wil je leren investeren in vastgoed maar je weet niet hoe? Zit je met angst om je zuurverdiende centen verkeerd te investeren? Kom dan naar 1 van onze workshops. 

Interesse om deel te nemen?
Vraag stellen?

Tijdens dit kort gesprek brengen we samen zéér gericht in kaart welke onderwerpen het meest relevant zijn voor jou.

Deze kennismaking verzekert jou ervan, dat je voldoende waarde uit het begeleidingstraject zult halen en helpt ons proactief in te spelen op de noden van onze deelnemers.

Interesse om deel te nemen? Vraag stellen?

Tijdens dit kort gesprek brengen we samen zéér gericht in kaart welke onderwerpen het meest relevant zijn voor jou.

Deze kennismaking verzekert jou ervan, dat je voldoende waarde uit het begeleidingstraject zult halen en helpt ons proactief in te spelen op de noden van onze deelnemers.

Neem deel aan ons Gratis webinar