Hoe kan ik een huurovereenkomst opzeggen voor renovatiewerken?

Investeren in vastgoed

Alles over investeren in vastgoed

Hoe kan ik een huurovereenkomst opzeggen voor renovatiewerken?

Auteur: Gunther De Wilde

Een huurovereenkomst van een huurders hoofdverblijfplaats kan onder bepaalde voorwaarden opgezegd worden.

Deze voorwaarden verschillen in functie van de toepasselijke wetgeving. In deze blog spreken we over panden die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet.

Een eerste element dat we moeten bekijken is welk type huurcontract van toepassing is.

  • Kortlopende huurovereenkomsten kunnen immers niet vroegtijdig beëindigd worden door de verhuurder.
  • Huurovereenkomsten van 9 jaar of langer kunnen te allen tijde beëindigd worden om werken
    uit te voeren.
  • De opzegtermijn bedraagt hier steeds 6 maanden (opgelet: in de eerste driejarige periode mag de opzegtermijn niet verstrijken voor het einde van het derde jaar, rekeninghoudend vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst).
Huurovereenkomst opzeggen

Opgelet: niet alle werken komen in aanmerking voor vervroegde opzegging van het huurcontract. De werken moeten voldoen aan ALLE onderstaande voorwaarden.– Werken dienen uitgevoerd te worden binnen het wettelijk kader van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening.

  • Werken dienen te uitgevoerd worden aan het gedeelte dat de huurder effectief bewoont. Het betreft hier werken die de woning onbewoonbaar maken. Het plaatsen van ramen of isolatie … voldoen niet aan deze vereiste.
  • In geval van betwisting over de aard van de werken zal de rechter oordelen of de woning door de werken al dan niet onbewoonbaar is.
  • De werken dienen méér te kosten (te staven aan de hand van bestekken en nadien via facturen) dan 3 jaar huur van het verhuurde goed. Of wanneer het pand een onderdeel is van meerdere units, dienen de werken méér te kosten dan 2 jaar huur voor alle units samen.
Huurovereenkomst opzeggen

Verplichte documenten bij opzegging

Als verhuurder dien je bij opzegging volgende documenten over te maken aan jouw huurder.

  • Een aangetekend schrijven verwijzend naar je huurcontract + vermelding geldende opzegtermijnen.
  • Een volledig bestek der werken of een gedetailleerde kostenraming.

De werken dienen aangevat te worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn. Einde der werken binnen de 24 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn. Zijn de werken echter niet binnen geldende termijnen uitgevoerd? Dan heeft de huurder recht op een schadevergoeding van 18 maanden huur, behalve indien de verhuurder het bewijs kan aanleveren van buitengewone omstandigheden.

Tip: vraag na de werken steeds een comformiteitsattest aan bij jouw stad of gemeente.

Dit document is jouw bewijs van het afleveren van een kwaliteitsvolle en wettelijk comforme huurwoning op de markt.

Wil je meer tips rond investeren in vastgoed?
Abonneer je dan nu in op onze nieuwsbrief!

Mis niets van ons laatste nieuws en alle tips over hoe jij succesvol kan worden in het investeren van vastgoed. Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

 

Volg ons gratis webinar “Hoe succesvol investeren in vastgoed” en zet jouw eerste stap in de richting van meer vrijheid

Wil je leren investeren op een veilige en doordrachte manier?

Wil je leren investeren in vastgoed maar je weet niet hoe? Zit je met angst om je zuurverdiende centen verkeerd te investeren? Kom dan naar 1 van onze workshops. 

Interesse om deel te nemen?
Vraag stellen?

Tijdens dit kort gesprek brengen we samen zéér gericht in kaart welke onderwerpen het meest relevant zijn voor jou.

Deze kennismaking verzekert jou ervan, dat je voldoende waarde uit het begeleidingstraject zult halen en helpt ons proactief in te spelen op de noden van onze deelnemers.

Interesse om deel te nemen? Vraag stellen?

Tijdens dit kort gesprek brengen we samen zéér gericht in kaart welke onderwerpen het meest relevant zijn voor jou.

Deze kennismaking verzekert jou ervan, dat je voldoende waarde uit het begeleidingstraject zult halen en helpt ons proactief in te spelen op de noden van onze deelnemers.

Neem deel aan ons Gratis webinar